سفر های بازرگانی گودرزی مهر

علیرضا گودرزی مهر-نمایندگی دونگا

. جناب آقای مهدنس علیرضا گودرزی مهر در شرکت دونگا-DONGHUA واقع در کشور چین ،جهت خرید زنجیر های دونگا-DONGHUA و وارد کردن آن به ایران.

بازرگانی گودرزی مهر جزو محدود مجموعه هاییست که زنجیر های دونگای اورجینال را مستقیما از شرکت دونگا وارد میکند.