آدرس فروشگاه گودرزی مهر

آدرس :

مازندران بابل خیابان مدرس داخل کوچه بانک پارسیان نمایندگی تسمه و بلبرینگ حاج قاسمعلی گودرزی مهر

کد پستی ۷۶۴۵۴_۴۷۱۳۷

شماره های تماس :

۰۱۱۳۲۱۹۲۲۱۹
۳۲۱۹۵۵۳۰
۳۲۱۹۶۷۳۴

همراه:

۰۹۱۱۱۱۱۵۹۲۵
۰۹۱۱۱۱۴۵۹۲۵